Как да покажа всички работещи приложения и процеси на Mac

Знанието кои приложения или процеси се изпълняват на вашия Mac е важно, защото някои от тези приложения може да забавят вашия Mac. Ще намерите по-долу 4 различни начина да покажете всички работещи приложения и процеси на вашия Mac.

Показване на всички работещи приложения и процеси на MacЗащо да видите всички работещи приложения и процеси на Mac

В случай че идвате от компютър с Windows, трябва да сте свикнали да отваряте диспечера на задачите на вашия компютър с Windows, за да разгледате всички работещи приложения и процеси на вашия компютър.В случай на Mac има няколко начина да видите всички изпълняващи се приложения и програми, вариращи от простата опция за използване на Все пак да използвате командата Terminal.

Като цяло целта на разглеждането на всички работещи приложения и програми на вашия Mac е да получите представа кои програми се изпълняват активно на вашия Mac, какви ресурси използват и също така да изключите възможността за ненужни програми работи във фонов режим и използва ресурси на вашия компютър.Показване на всички работещи приложения и процеси на Mac с помощта на монитора на активността на Mac

Activity Monitor може да бъде описан като еквивалент на Mac на Task Manager в компютър с Windows. Мониторът на дейности предоставя много добър изглед на приложението и процесите, изпълнявани на вашия Mac, и количеството ресурси, използвани от тези приложения и процеси.

1. Щракнете върхуТърсачкаикона, разположена в левия ъгъл на Dock (вижте изображението по-долу)

приложение за напомняне за Apple Watch

Икона на Finder в Dock на Macдве. На следващия екран кликнете върхуПриложенияв лявото меню на страничната лента и след това щракнете върхуПомощни програмипапка.

Папка за помощни програми и раздел Приложения на Mac

3. В папката Utilities щракнете върхуМонитор на активносттакоето трябва да бъде първият елемент в папката с помощни програми (вижте изображението по-долу)

Монитор на активност в папка за помощни програми на Mac

Четири. След като се отвори Monitor Monitor, ще можете да видите списък с всичкиПроцесиилиПриложенияв момента работи на вашия Mac (вижте изображението по-долу)

Икона за информация в монитора на активността на Mac

Както можете да видите на горното изображение, в монитора на активността има 5 различни раздела -> CPU, памет, енергия, диск и мрежа.

Кликването върху всеки раздел ще ви покаже повече подробности, например кликването върху раздела Memory ще ви покаже колко памет използва всеки процес. По същия начин, щракването върху раздела CPU ще ви покаже количеството CPU, използвано от всяко от тези приложения и процеси, работещи на вашия Mac.

5. За да видите повече информация за конкретен процес или приложение, простощракнетевърху приложението / процеса и след това щракнете върхуiикона, разположен в горния ляв ъгъл на екрана (вижте изображението по-долу).

i Икона в Activity Monitor на Mac

6. За да принудите да напуснете приложение или процес чрез Activity Monitor, простощракнетена приложението, което искате да принудите да напуснете и след това щракнете върхухбутон, разположен в горната лява част на екрана (вижте изображението по-долу)

Принудително излизане от приложението в Activity Monitor на Mac

Показване на всички работещи приложения на Mac с помощта на Force Quit Applications Manager

Друг метод за проверка на всички изпълняващи се приложения и програми на вашия Mac е чрез диспечера на приложенията Force Quit на Mac.

1. Щракнете върхуAppleв горната лента на менюто на вашия Mac и след това щракнете върхуПринудително излизане от приложениетов падащото меню (вижте изображението по-долу).

Икона на менюто на Apple и раздела Force Quit на Mac

две. Това ще отвори Принудително излизане от приложения мениджър, който ще ви покаже всички работещи приложения на вашия Mac

3. За да принудите да излезете от едно от тези приложения, простощракнете върху приложениетоот списъка и щракнете върхуПринудително напусканебутон.

Принудително излизане от приложението на Mac

Показване на изпълняващи се приложения и процеси на Mac с помощта на терминалната команда

Терминалът ви показва и подробен изглед кои приложения и процеси се изпълняват на вашия Mac, заедно с процента на процесора, използван от всяко от тези приложения / процеси.

1. За да отворите терминала на вашия Mac, направете прожектор за търсене на терминала, като натиснетеКоманда+Космосклавиши на клавиатурата на вашия Mac и търсенеТерминалв Spotlight Search. (Вижте изображението по-долу)

Терминал в Spotlight Search на Mac

две. Следващиякликнете два пътина опцията Terminal или натиснете клавиша enter на клавиатурата на вашия Mac, за да отворите Terminal

3. В терминала въведетеотгоре –o процесори натиснетевъведетена клавиатурата

Top -o CPU Command в Terminal на Mac

Това ще ви покаже списък с всички работещи приложения и процеси с приложенията, консумиращи най-много процесор в горната част на списъка.

Четири. За да реорганизирате този списък, затворете терминала и го отворете отново. След като терминалът се отвори отново, въведетеотгоре –o rsizeи натиснете клавиша за въвеждане на клавиатурата.

Top -o Rsize Command в Terminal на Mac

Сега приложения или процеси, които използват най-много памет, ще бъдат изброени в горната част на списъка, а приложенията или процесите, използващи най-малко памет, ще бъдат изброени в долната част на списъка.

Показване на изпълняващи се приложения през Dock

Най-лесният начин да видите стартираните приложения на вашия Mac е просто да погледнете дока.

Всички работещи приложения ще иматчерна точкапод иконата на приложенията (вижте изображението по-долу)

Черна точка под работещо приложение на Mac

Въпреки че този метод е лесен за следване, понякога няма да ви покаже всички приложения, работещи във фонов режим, и дори не ви показва кои процеси се изпълняват във фонов режим.

Този метод също не ви дава много подробности, като например колко памет използва всяко приложение или колко процесор се използва от всяко приложение.

Свързани
  1. Как да възстановите приложения, липсващи от Launchpad на Mac