Как да нулирам BIOS или UEFI до настройките по подразбиране

BIOS / UEFI може да се повреди поради злонамерен софтуер, недовършени или останали актуализации и злонамерен софтуер. Следователно е важно да знаете стъпките за нулиране на BIOS или UEFI на вашия компютър.

Нулирайте BIOS или UEFI до Настройки по подразбиране

Нулирайте BIOS или UEFI до Настройки по подразбиране

Независимо от операционната система (Windows или macOS, Linux), дънната платка на всички компютри се предлага с вграден фърмуер, известен като BIOS, което означава Основна входна изходна система .не мога да изтрия снимки на ipad -

Този фърмуер извършва хардуерна инициализация по време на процеса на зареждане и предоставя услуги по време на изпълнение за операционни системи и програми.

На по-новите компютри BIOS е заменен с UEFI или Unified Extensible Firmware Interface.

Термините BIOS и UEFI се използват взаимозаменяемо от компютърните потребители и двамата изпълняват едни и същи функции.

UEFI BIOS на по-нов компютър има повече функции за сигурност и се оценява като по-бърз от BIOS.

Как да вляза в настройките на BIOS или UEFI?

По принцип BIOS може да бъде достъпен чрез многократно натискане на специален функционален клавиш, докато компютърът се зарежда.

Определеният функционален клавиш за влизане в BIOS може да варира в зависимост от производителя и модела на вашия компютър.

Тъй като производителят не е длъжен да спазва някакъв стандарт, той присвоява различни функционални клавиши за достъп до настройките на BIOS / UEFI.

В допълнение към използването на функционалния бутон има и различни други методи за влизане в BIOS или UEFI на компютър с Windows 10.

Настройките на BIOS / UEFI могат да се използват за промяна на реда на зареждане, промяна на управлението на клавиатурата и отстраняване на проблеми на компютър.

Нулирайте BIOS до настройките по подразбиране

Ако BIOS или UEFI фърмуерът на вашия компютър е повреден, можете да изпълните стъпките по-долу, за да нулирате BIOS до фабричните настройки по подразбиране.

Най-лесният начин за влизане в BIOS е да рестартирате компютъра си, докато държите натиснат клавиша Shift. Ако това не работи, ще трябва да използвате друг метод за достъп до BIOS на вашия компютър.

1. Натиснете и задръжтеКлавиш Shiftна клавиатурата на вашия компютър и кликнете върхуРестартирам.

Рестартирайте компютъра с Windows

две. На следващия екран изберетеОтстраняване на неизправностиопция.

Отстраняване на проблеми с компютър с Windows

3. От екрана за отстраняване на неизправности отидете доРазширени опциии изберетеНастройки на фърмуера на UEFIопция.

Отворете опцията UEFI Firmware Settings в Windows

Четири. На следващия екран изберетеРестартирамопция за въвеждане на настройки на BIOS на вашия компютър.

5. На екрана с настройки на BIOS кликнете върхуВъзстановяване на настройкитебутон за нулиране на BIOS на вашия компютър.

Ако не виждате бутона Restore Settings, натиснетеКлавиш F9за да изведете подкана за зареждане на опции по подразбиране и щракнете върхуДаза възстановяване на BIOS до настройките по подразбиране.

6. Не забравяйте да кликнете върхуЗапазетеопция, преди да щракнете върху Изход, за да затворите екрана с настройки на BIOS

Забележка: Вашият компютър може да има собствена опция от менюто за нулиране на BIOS.

Свързани